Hledáme mentory pro dobrovolníky z Arménie!

Mentor by měl s dobrovolníkem udržovat „kamarádský vztah“, jinak řečeno: měl by mu být oporou především ve smyslu pomocníka a průvodce, a často i důvěrníka, zastánce a ochránce, prostě někoho, kdo má dobrou vůli vytvořit si osobní vztah k člověku z jiné země a kultury, kdo mu chce věnovat svůj čas, zájem a starost. Dobrovolníci programu EDS jsou lidé ve věku 22 let, logicky z toho vyplývá, že je dobré pro mentora i dobrovolníka, aby si byli věkově blízcí.

V ideálním případě si padnou do oka. Pokud tomu tak není, i tehdy by měl být mentor schopen ukázat zájem o dění kolem dobrovolníka, a především umět nabídnout pomocnou ruku při zařizování praktických záležitostí, jako jsou: ubytování, pomoc/rada při práci, informace, kde se levně a dobře najíst, kam jít nakoupit, kudy za doktorem, jak může trávit volný čas, vzít ho občas mezi své kamarády apod.

Mentor není ten, kdo sám řeší vážné problémy a krize, které mohou nastat, ať už v práci nebo v osobním životě dobrovolníka EDS. Je ale určitě tím, kdo pomůže dobrovolníkovi najít odbornou a kvalifikovanou pomoc. Je důležité, aby byl mentor v kontaktu s lidmi z hostitelské organizace (člen, příznivec), aby chápal nejen, jaké jsou cíle organizace a cíle projektu. Na druhé straně by dobrovolník neměl mít pocit, že se jeho mentor a vedoucí projektu za jeho zády „na něho domlouvají“, pomlouvají ho nebo si sdělují věci důvěrného rázu týkající se jeho osoby.

Tato funkce je dobrovolná, tedy neplacená. Je to ovšem jedinečná zkušenost, která v budoucnosti může pomoci v profesním životě mentora.

Celou příručku najdeš zde.

 

Leave a Reply