Představujeme Vám naší budoucí dobrovolnici z Arménie. Araqs Vám všem posílá pozdrav a těší na Vás! 

Leave a Reply