First Czech Dish

First Czech Dish

Part III

 

One of the reasons that I was so inspired to come to Czech republic was traditional Czech cuisine. And now I the honour to taste and feel my self more than full. 🙂

Traditional Czech food can’t really described as dietary or very healthy, however, I still feel the sweet taste in some food sauces, which goes extremely good with Czech beer.

In Czech cuisine most of the dishes consist beef or pork with plenty of sauce with knedliky (dumplings) as the most common side dish. I don’t know what makes this dumplings to taste so soft and tasty with the tasty sauce that I heard there was no special name of that.

If you are thinking now about svíčková na smetaně, then you are on the right way. 🙂

This dish touched to my heart because of the softness of knedliky, beef, which I like very much (yes, I am not a vegeterian) and of course the inseperable sweet sauce. I think this sauce is the reason that makes this dish to  taste rich.  I heard svíčková  means beef and sometimes it also means a dish.

One can argue, whether this dish is actually a Hungarian, Slovak or Czech dish, however, this traditional flavoured meal is served almost in every Czech restaurant and since I tried  this is my favourite dish in Czech republic.

As much I write about this dish i become more hungry. So better to go and enjoy it once again. Hope this dish will be in your wish listin the coming days and don’t forget to take it with beer.

Dobrou chuť. 🙂


 

Část III

 

Jedním z důvodů, proč jsem chtěl jet do České republiky, byla tradiční česká kuchyně. A teď mám tu čest ji ochutnat a být jí sám více než plný. 🙂

Tradiční české pokrmy nemohou být skutečně označeny jako dietní nebo velmi zdravé, nicméně stále cítím sladkost v některých omáčkách, což jde velmi dobře dohromady s českým pivem.

V české kuchyni je většina pokrmů složena z hovězího nebo vepřového masa, s velkou porcí omáčky a s knedlíky jako nejběžnější přílohou. Nevím, co dělá tyto knedlíky tak měkké a spolu s omáčkou, o které jsem slyšel, že má tak zvláštní název, tak dobré. 

Pokud teď myslíte na svíčkovou na smetaně, pak jste na správné cestě. 🙂

Toto jídlo mi tolik chutná právě kvůli měkkosti knedlíků, hovězímu masu, které mám moc rád (ano, nejsem vegetarián) a samozřejmě i sladké omáčce. Myslím, že tato omáčka je důvodem, proč je toto jídlo tak bohaté na chuť. Slyšel jsem, že svíčková je název jak části hovězího masa, tak i celého pokrmu.

Můžeme se dohadovat, zda je toto jídlo vlastně maďarské, slovenské nebo české jídlo, nicméně toto tradiční jídlo se podává téměř v každé české restauraci, a od doby, kdy jsem to zkusil, je to moje oblíbené jídlo v České republice.

Jak jsem o tomto jídle psal, dostal jsem hlad. Bude lepší jít a užít si ho znovu. Doufám, že toto jídlo bude v příštích dnech na vašem seznamu přání, a nezapomeňte ho dát s pivem.

Dobrou chuť. 🙂

Leave a Reply