Jste “mediálně gramotní”?

Víte co znamená mediální gramotnost? Mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu. Pokud si myslíte, že taková dovednost je samozřejmá, podívejte se na následující video.

Leave a Reply