Some part to share from my Diary/ Pár věcí ze svého deníku, které chci sdílet

Part V

 

Days are coming and going. Everything seems happen very quickly. It was like yesterday I was celebrating  Christmas. And today is already February. Hopefully winter will be gone. I am looking forward to spring. The symbol of the beginning. New country, new life in a new way, waking flowers and waking humanity.

Soon we will have our mid-Term meeting. We will gather with the rest of the volunteers who arrived around October. It is interesting to see how people got the expectations they had.

I feel very happy starting my year with full of work. I miss my home, but somehow I feel very close some people I met here, my colleagues. Greetings from me to Lucka, who will translate this Blog in Czech Language.

By the way, recently we went to Ivanchice to meet other volunteers who arrived to Czech Republic before us. We met two girls from Russia and Spain. I liked the way they were telling about their Evaluation during one year. I couldn’t explore the city very well, but I understood that Kladno seems very “Cosmopolitan” comparing to Ivanchice. 🙂

In the end of this part f my Blog I want to thank you the people who I met the first week when I arrived Czech Republic. I will meet, sure, a lot of people during my EVS, but those people somehow are related with inner feelings and Impressions about them and Czech Republic which will stay with me.

 

P.S. Thank you for being interested for my Blog.


 

V. Část

Dny přicházejí a odcházejí. Všechno se zdá být velmi rychlé. Bylo to jako včera, kdy jsem slavil Vánoce. A dnes už je únor. Doufejme, že zima bude brzy pryč. Těším se na jaro. Symbol počátku. Nová země, nový život, probouzející se květiny i lidství.

Brzy budeme mít setkání, která probíhá v půli výměny. Shromáždíme se s ostatními dobrovolníky, kteří přijeli do Čech kolem října. Je zajímavé sledovat, jak se lidem naplňovala jejich očekávání.

Cítím se velmi šťastný, že jsem začal svůj rok plný práce. Chybí mi domov, ale nějak se cítím být blízko k lidem, se kterými jsem se tu setkal, k mým kolegům. Pozdravuji Lucku, která překládá tento blog do českého jazyka.

Mimochodem, nedávno jsme jeli do Ivančic a setkali se s dalšími dobrovolníky, kteří před námi přijeli do České republiky. Setkali jsme se s dvěma dívkami z Ruska a Španělska. Líbilo se mi, jak  hodnotily celý svůj rok. Nemohl jsem dobře prozkoumat město, ale pochopil jsem, že Kladno se zdá být velmi “kosmopolitní” ve srovnání s Ivančicemi. 🙂

Na závěr této části mého blogu chci poděkovat lidem, s kterými jsem se setkal první týden, kdy jsem přijel do České republiky. Během mé dobrovolné služby se určitě setkám s mnoha lidmi, ale tyto lidi mám spojené s vnitřními pocity a představy o nich a o České republice se mnou zůstanou.

P.S. Děkuji za to, že se zajímáš o můj blog.

Leave a Reply