Jak napsat životopis

Při psaní životopisu a motivačního dopisu si dejte záležet. Účelem životopisu je vzbudit zájem potenciálního zaměstnavatele a být pozván k osobnímupohovoru.

Jaký formát životopisu zvolit?
Strukturovaný, přehledný a srozumitelný. Proto si vyplňte online formát Europassu ZDE.

Jak vyplnit životopis?
Nebojte se připravit si více verzí životopisu na různé typy pozic, o které se ucházíte. Zamyslete se nad tím, co potenciální zaměstnavatel požaduje, a vyberte ze svých zkušeností a dovedností ty, které dané pozici odpovídají. Postupujte od nejnovějšího k nejstaršímu. Začněte aktuální (poslední) pracovní pozicí, odbornou praxí nebo studiem a pokračujte chronologicky zpět. Nejdůležitější je praxe – začínejte vždy výčtem pracovních zkušeností, případně dobrovolnickými aktivitami, odbornou praxí nebo pracovními stážemi a brigádami. Vepište hlavní aktivity, na kterých jste se podíleli a za které jste nesli odpovědnost.

Jak dlouhý má být životopis?

Maximálně na dvě strany. Neuvádějte nadbytečné informace, jako např. datum narození, počet dětí, rodinný stav, zájmy, politickou a náboženskou příslušnosti.

Jak vyplnit jazykové dovednosti?

Do životopisu si zaznamenejte všechny získané certifikáty i všechny dovednosti cizích jazyků, o kterých nemáte žádný doklad. Tyto dovednosti ohodnoťte pomocí sebehodnocení jazykových dovedností a označte pomocí úrovní A1–C2. K určení úrovně vašich dovedností vám pomohou stránky Evropského jazykového portfolia. Nezapomeňte do životopisu zaznamenat i všechny dílčí dovednosti, které jste získali neformální cestou.

Vložila: Petra Sýkorová, 5. 5. 2017, zdroj: europass.cz

 


Nevíte, co je úroveň EQF a jakou úroveň máte?

Úrovně EQF – Evropského rámce kvalifikací odkazují na úroveň vaší kvalifikace. Jde o údaj důležitý hlavně pro lidi, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, je jich celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. Vyplňujete je do oddílu životopisu nazvaného Vzdělání, odborná příprava a kurzy, a to ke každé položce o Vašem dosaženém vzdělání.

Více informací najdete na http://www.europass.cz/vite-jak-do-zivotopisu-vyplnit-uroven-eqf-a-co-to-je/.

Vložila: Petra Sýkorová, 25. 5. 2016, zdroj: europass.cz

 


Europass je soubor dokladů o tom, co umíte. Poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o Vašem vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, a to ve všech jazycích států EU. Dokumenty jsou zdarma a jednotné v celé Evropě.

Dokumenty Europassu využijí studenti, absolventi škol a uchazeči o práci nebo o další studium doma i v zahraničí. Všem lidem, kteří se stěhují za prací či studiem do zahraničí, pomůže Europass rychleji se uplatnit v novém prostředí.

Europass tvoří:

Chystáte se do Evropy? V krátkém videu Vám poradíme, co si vzít s sebou a jak nejlépe ukázat, co umíte.

Vložila: P. Hanušová, 2. 12. 2014, zdroj: europass.cz


 

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Obliba jednotného formátu životopisu, který se z iniciativy EU začal před deseti lety používat pod názvem Europass-životopis, roste. Jen za polovinu letošního roku si jej ve všech jazycích podle průzkumu Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy Cedefop vyplnilo více než 10 milionů Evropanů. Rychlým tempem roste i zájem o on-line formu Europass-životopisu.europass

Česká republika evropský trend potvrzuje. Zatímco v prvním pololetí roku 2014 byl počet životopisů, které si Češi vyplnili on-line, přes 87 tisíc, letos ve stejném období přes 135 tisíc. „Nárůst je dán tím, že se za prvé zvyšuje povědomí o evropském formátu životopisu, o kterém běžně informují své klienty i úřady práce, a za druhé je vyplnění životopisu poslední dva roky pro uživatele velmi snadné, návodné a při vyp
lňování ho provází rady a tipy, jak jednotlivé kolonky vyplnit,“
vysvětluje Irena Palánová, vedoucí Národního centra Europass.

Europass-životopis je strukturovaný formát životopisu, který má jednotnou podobu ve všech zemích EU a lze ho vyplnit zdarma a on-line v 27 jazykových verzích. Životopis je součástí širší rodiny dokumentů Europass, k nimž patří také jazykový pas nebo dodatek k osvědčení.„Původně vznikly pro hledání práce a studia v zahraničí, postupně se ale ukazuje, že jejich využití je širší a že je lidé používají při hledání práce v ČR,“ doplňuje Irena Palánová.

graf

Vložila: Petra Sýkorová, 9. 12. 2015


Vyplň si Europass

Podívejte se, o jaké pozice se nejčastěji ucházejí lidé, kteří si vyplňují Europass – životopis. více informací najdeš na: www.europass.cz 

infografika_new

Vložila: Petra Sýkorová, 9. 12. 2015


Dodatek k osvědčení pomáhá lidem najít práci v zahraničí

Pokud se chystáte pracovat v zahraničí, může se Vám stát, že po Vás bude personalista nebo zaměstnavatel požadovat Europass – dodatek k osvědčení. Jde o dokument, který dostává více než polovina absolventů českých středních škol k vysvědčení nebo výučnímu listu, a to v českém a anglickém, německém nebo francouzském jazyce. Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá lidem prokázat dosažené vzdělání a získat práci. Více čtěte zde.

Vložila: P. Hanušová, 2. 12. 2014, zdroj: europass.cz