V našem ICM nabízíme:

 • bezplatné poradenství a poskytování informací v oblasti vzdělávání a práce u nás
  i v zahraničí, trávení volného času, ale i problamatiky sociálně patologických jevů
 • možnost připojení k internetu (30 Kč/ 30 min.)
 • nabídka využití našich prostor jako coworking space pro cílovou skupinu 13 – 30 let
 • možnost černobílého a barevného tisku (1Kč/ A4 černobíle, 2Kč/A4 barevně)
 • možnost černobílého a barevného kopírování (1Kč/ A4 černobíle, 2Kč/A4 barevně)
 • scanování

V průběhu roku organizujeme:

 • besedy a setkání se zajímavými hosty pro mládež i širokou veřejnost
 • besedy na středních a vysokých školách
 • konverzace v cizím jazyce
 • odborné i volnočasové aktivity ve spolupráci s dalšími organizacemi

Dále nabízíme

 • možnost spolupráce v rámci dobrovolnických aktivit v ICM Kladno
 • možnost realizace, některých Vašich vlastních nápadů a projektů