ICM Kladno spolupracuje s oranizacemi zaměřenými na podobnou cílovou skupinu.

 

Labyrint Kladno – středisko volného času, vzdělávání a služeb

Posláním Labyrintu je vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času dětí, mládeže i široké veřejnosti. Chceme pozitivně působit na osobnostní rozvoj dětí a mládeže.

Nabídka zájmové činnosti je určena dětem základních škol, ale také dětem předškolním, mládeži a dospělým.

Labyrint celoročně zajišťuje:

  • Pravidelnou zájmovou činnost organizovanou ve sportovních, technických, uměleckých, přírodovědných a dalších zájmových kroužcích.
  • Nepravidelnou zájmovou činnost realizovanou prostřednictvím různých malých i velkých, většinou již tradičních akcí.
  • Prázdninovou činnost o hlavních letních a vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) – pobytové tábory, jednodenní pobytové aktivity a příměstské  tábory.
  • Řadu výukových programů pro mateřské, základní a střední školy.
  • Organizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR, včetně interních soutěží.
  • Akce na zakázku včetně oslav dětských narozenin, akcí pro děti zaměstnanců firem, organizování zájezdů, návštěvu divadel, pronájmy prostor atd.

Naše spolupráce:

Společně s Labyrintem Kladno se podílíme na mnoha akcích jako je již tradičně Den dětí, Dny města Kladna, Narozeniny Labyrintu, Den Země a podobně. Zaměřujeme se na podobnou cílovou skupinu a tak si vyměňujeme mnoho informací a pomáháme si.

Kontakt:

www.labyrint-svc.cz                                                                                                                                                        tel.: 312 247 640, 312 247 663
e-mail: labyrint@labyrint-svc.cz

 

ICM Slaný

V Informačním centru pro mládež se zabýváme poskytováním informací a bezpečných informačních zdrojů.

Shromažďujeme informace v oblasti práce, vzdělávání, dobrovolnictví, cestování a nabízíme možnosti smysluplného využití volného času. Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Pořádáme kulturní a vzdělávací akce, semináře a workshopy. Poradíme vám také, jak lze získat peníze na váš projekt a co vás čeká při jeho realizaci.

Chcete vycestovat do zahraničí? Poradíme vám, popřípadě se staneme i vaší vysílající organizací do projektů Erasmus+.

Pro vyhledávání informací máte k dispozici zdarma počítač s internetem či síť wi-fi.

Přijďte nás navštívit, i kdybyste chtěli „jen“ udělat ISIC!

Naše spolupráce:

Ve spolupráci s ICM Slaný se na jaře roku 2016 uskutečnili Modulové workshopy na základních a středních školách v okolí. Patrik Veltruský (vedoucí ICM Kladno) pro slánské ICM připravil přednášku na téma Jak jsem se hledal v práci a ještě jsem se nenašel. Přednáška se konala vrámci akce”Konečně volno”, kterou porádala organizace Prostor Slaný.

Také si neustále vyměňujeme postřehy, rady a tipy, jak vylepšit naši práci a sdílíme nápady na další akce.

Kontakt: 

www.icmslany.cz

tel.: 733 572 790

e-mail:  info@icmslany.cz

facebook: ICM Slaný

 

ICM Brno

ICM Brno je organizace, která je součástí ISM. Zaměřuje se, stejně jako ICM Kladno, na poradenské služby pro mládež v oblasti vzdělávání, volného času, pracovních příležitostí, cestovaní a podobně. Během roku pořádá nepřeberné množství akcí.

Naše spolupráce:

ICM Brno a ICM Kladno pro sebe vzájemně pořádalo v roce 2016 školení o tvorbě videa vrámci Tembuildingu.

Kontakt:

www.icmbrno.cz

tel.: 542 210 030, 777 914 588

e-mail: brno@icm.cz

 

Městské divadlo Kladno

Městské divadlo Kladno je jedním z nejstarších českých činoherních divadel; pokračuje ve stoleté tradici profesionální kladenské scény. Pestrý žánrový repertoár tvoří tituly klasické i současné, program doplňuje řada doprovodných akcí a vzdělávacích aktivit.

Naše spolupráce:

Díky spolupráci s Městským divadlem Kladno a jeho herci proběhl v květnu 2016 úspěšný projekt Literární noc. Do dalšího roku připravujeme Divadelní kluby pro mladé lidi, kteří se chtějí dozvědět více o divadle, režii, herectví a jednotlivých inscenacích.

Kontakt:

www.divadlokladno.cz

e-mail: pokladna@divadlokladno.cz

 

Člověk v tísni

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracujeme a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.

Naše spolupráce:

Pro kladenskou pobočku Člověk v tísni děláme workshopy o Hudební produkci a kreativitě.

Kontakt:

www.clovekvtisni.cz

tel.: +420 226 200 400

e-mail: mail@clovekvtisni.cz

 

HateFree Culture

Jsme iniciativou lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. Přestože jsme si vědomi složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance, jsme přesvědčeni o existenci rozumných, kreativních a inovativních cest, jak je zlepšit. Život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture vám nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží.

Naše spolupráce:

Ve spolupráci s HateFree Culture probíhají v ICM Kladno HateFree besedy zaměřené na genderová témata.

Kontakt:

www.hatefree.cz

e-mail: info@hatefree.cz

 

Halda

Rozvíjíme vztah (nejen) Kladeňáků k historii a současnosti regionu a pořádáme haldu akcí, na nichž se mohou obyvatelé různých zájmů a různých věkových skupin setkávat a vyměňovat si své názory a zkušenosti. A vydáváme haldu knih s kladenskou tematikou.

Naše spolupráce:

Společně kooperujeme na vzdělávání našich pracovníků a propagaci akcí. Díky naší spolupráci vznikl v květnu 2016 skvělý projekt Literární noc.

Kontakt:

www.haldaknih.cz

e-mail: haldaknih@gmail.com

 

Středočeská vědecká knihovna Kladno

Naše spolupráce:

Středočeská vědecká knihovna se podílela na našem projektu Literární noc. Současně si také vzájemně propagujeme události a zajímevé akce.

Kontakt:

www.svkkl.cz

e-mail: library@svkkl.cz