Informační systém o uplatnění absolventů škol na trh práce (dále jen ISA+) je projektem Národního ústavu pro vzdělávání (dále jen NUV).
ISA+ je ucelený systém informací pro absolventy základních, středních, vyšších a vysokých škol. Stručně řečeno pro všechny kdo se chystají na navazující studium nebo plánují vstup na trh práce.
Vzhledem k široké skupině uživatelů jsou webové stránky postaveny velmi intuitivním způsobem, aby jejich obsluhu hravě zvládly děti, jejich rodiče i pedagogové.
Cílem NUVu je rozšířit stránky co nejvíce do povědomí škol, pedagogů a rodičů dětí tak, aby byly co nejvíce využívány.
Informační centra pro mládež se tak stala oficiálním partnerem projektu.

Vložila: P. Hanušová, 28.  4. 2014,  zdroj: infoabsolvent.cz, nuv.cz, aktualizovala: Petra Sýkorová, 30. 6. 2016