Zde najdete kontakty na poskytovatele psychosociálních služeb v kladenském regionu:

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO

Kladno, Jana Palacha 1643 kontakt +420 312 292 311

Poskytování sociálních služeb, terapeutické komunity, pěstounské péče a správy majetku. Provoz manželské poradny a azylového domu.

web www.zsi-kladno.cz

Oblastní spolek ČČK KLADNO

Kladno, Zd. Petříka 2595 kontakt +420 312 243 389

Azylový dům pro matky s dětmi. Sociální dům pro starší osoby a osoby sociálně slabší. Zajištění ošacení (praní a žehlení), možnost rozvozu stravy potřebným osobám. Krizové centrum pro osoby bez přístřeší (každý den od 7:30 do 15:30), v době mrazu (pondělí až neděle od 20:00 do 6:00 hod). Provádíme…

web www.cervenykriz.eu

Azylový dům Kladno, o.p.s.

Kladno, J. Hory 1971 kontakt +420 312 247 016

Nabízíme přechodného ubytování a sociální služby poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc matkám s nezletilými dětmi v těžké životní situaci. Poradna pro oběti domácího násilí.

web www.azylovydumkladno.cz

STŘEDISKO POMOCI OHROŽENÝM DĚTEM ROSA

Kladno, Římská 2846 kontakt +420 312 267 917

Pomáháme rodinám s dětmi při řešení obtíží z důvodů zdravotních, etnických nebo sociálních handicapů. Nabízíme psychologické poradenství, terapii atd.

web www.spod.cz

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO

Kladno, Brjanská 3079 kontakt +420 312 267 401

Příspěvková organizace Středočeského kraje, která poskytuje zdravotní služby a sociálně právní ochranu dětí v těchto oblastech: odborné poradenství pro péči o děti, péče o dítě do 3 let v celodenním režimu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětský domov. Poradna pro rodinu …

web www.dckl.cz

Střep, o.s. – České centrum pro sanaci rodiny (pobočka Kladno)

Kladno, Rooseveltova 1365 kontakt +420 313 516 450, (1 pobočka)

Sociální služby a poradenství se zaměřením na výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické služby a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

web www.strep.cz

Probační a mediační služba (pobočka Kladno)

Kladno, náměstí 17. listopadu 2840 kontakt +420 312 602 591, (78 poboček)

Zajišťujeme účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

web www.pmscr.cz

Člověk v tísni, o.p.s. (pobočka Kladno, Kročehlavy)

Kladno, Kročehlavy, Kročehlavská 1311 kontakt +420 311 320 700, (10 poboček)

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci i dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou a vzděláváním v oblasti chudoby, migrace a porušování lidských práv.

web www.clovekvtisni.cz

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO

Smečno, U Zámku 5 kontakt +420 312 547 075

Podporujeme rodiny a upevňujeme vztahy. Poskytujeme poradenství. K dispozici je bezbariériový přístup, parkoviště, zahrada a venkovní krb, společenská a fyzioterapeutická místnost, výtvarné dílny a jídelna.

web www.dumrodin.cz

 

 

Zdroj: idatabaze.cz

Aktualizováno: Lucie Beneschová, 7.12.2016